De beweging heeft in Nederland de vorm van een Stichting en een Vereniging en bestaat uit leden, vriendinnen en vrijwilligers. De Stichting heeft een driekoppig bestuur en de inhoudelijke koers van de beweging wordt uitgezet door de vier leden van de stuurgroep. Daarnaast zijn er twee betaalde (deeltijdse) krachten: Gezien van der Leest, zorgcoördinator en Hilde Debacker, office manager en programmamaker. Eenmaal per jaar komt iedereen bij elkaar in een Algemene Ledenvergadering om inhoudelijke zaken te bespreken en besluiten te nemen. Met Goede Vrijdag en op andere belangrijke momenten in het jaar zijn er vieringen om elkaar te bemoedigen en te inspireren. Tussendoor ontmoeten veel Graalvrouwen elkaar in kleinere gespreksgroepen.

De Graalbeweging is werkzaam in 17 landen, verspreid over de hele wereld, die regelmatig contact met elkaar houden, onder andere door een International General Assembly (IGA) eens in de vier jaar. In ieder land zoekt de Graal naar passende werkwijzen om haar idealen vorm te geven.

Wereldwijd is de Graal een non-gouvernementele organisatie (NGO), een door de Verenigde Naties als zodanig erkende beweging met "special Consultative Status regarding WOMEN with the UN Economic and Social Council".

Virtueel kun je op bezoek bij de Graal in Duitsland, Italië, Portugal, de Verenigde Staten en in Zuid-Afrika. Er is ook een website voor de Internationale Graal met veel meer informatie. Klik hier voor de visie van de internationale Graal, overeengekomen door alle aangesloten landen in 2011.

 

ANBI

ANBI 2015

ANBI 2016

ANBI 2017

ANBI 2018

ANBI 2019

  

Privacy