De beweging heeft in Nederland de vorm van een Stichting en een Vereniging en bestaat uit leden, vriendinnen en vrijwilligers. Er zijn twee betaalde (deeltijds) krachten: Hilde Debacker voor secretariaat/programma's en Liesbeth Vloemans voor de financiële administratie. Eenmaal per jaar komt iedereen bij elkaar in een Algemene Ledenvergadering om inhoudelijke zaken te bespreken en besluiten te nemen. Op belangrijke momenten in het jaar zijn er vieringen om elkaar te bemoedigen en te inspireren. Er is een gespreksgroep waarin een aantal leden elkaar tussendoor ontmoeten en verder zijn er persoonlijke contacten.

De Graalbeweging is werkzaam in 21 landen, verspreid over de hele wereld, die regelmatig contact met elkaar houden, onder andere door een International General Assembly (IGA) eens in de vier jaar, tussentijdse raadsvergaderingen en via een internationale nieuwsbrief. In ieder land zoekt de Graal naar passende werkwijzen om haar idealen vorm te geven.

Wereldwijd is de Graal een non-gouvernementele organisatie (NGO), een door de Verenigde Naties als zodanig erkende beweging met "special Consultative Status regarding WOMEN with the UN Economic and Social Council".

Virtueel kun je op bezoek bij de Graal in Australië, Brazilië, Duitsland, Italië, Portugal, de Verenigde Staten en in Zuid-Afrika. Er is ook een website voor de Internationale Graal met veel meer informatie. Klik hier voor de visie van de internationale Graal, overeengekomen door alle aangesloten landen in 2011.

ANBI

ANBI 2015

ANBI 2016

ANBI 2017

ANBI 2018

ANBI 2019

ANBI 2020

ANBI 2021

Privacy