Met onze programma’s willen we onszelf en anderen gelegenheden bieden voor inspiratie, bezinning en ontmoeting. Bijna alle activiteiten vinden plaats in het Graalhuis, Nieuwegracht 51, in het hart van Utrecht.

Voor info en opgave, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of laat een bericht achter via onze contactpagina.

Alvast van harte welkom!


Filmmiddagen

Vrijdag 26 januari, 23 maart, 20 april, 25 mei (14.00u tot 17.00u), Aanmelden uiterlijk twee dagen van tevoren

filmIn haar visietekst verwoordt de Graalbeweging haar bereidheid de toestand van de wereld onder ogen te zien èn daarbij uit te kijken naar tekens van hoop. De uitgezochte films gaan geen van alle de harde realiteit uit de weg maar bieden toch hoop doordat de mensen erin blijk geven van een groeiend medeleven. Dit seizoen is het thema: discriminatie. Elke filmmiddag heeft dezelfde opbouw. Eerst de ontvangst met koffie en thee, een kennismakingsrondje en een inleiding. Daarna de vertoning van de film, gevolgd door een nabespreking.

Inspiratiedag over Hadewijch

Zaterdag 3 februari (11.00u tot 16.30u), Aanmelden vóór 1 februari

hadewijchDe middeleeuwse mystica Hadewijch (actief rond 1240) liet een veelzijdig en literair hoogstaand oeuvre na. In een tijd waarin denken en schrijven over religie was voorbehouden aan de Latijngeschoolde clerus, schreef zij liederen, brieven en visioenen in het Middelnederlands. Ze vermengde profane en religieuze motieven tot een eigenzinnig mystiek oeuvre dat vandaag de dag nog aan kan spreken.

 

Framedrumcursus: ‘De magie van ritme’

Vrijdag 9 februari, 9 maart, 13 april, 18 mei, 8 juni (14.00u tot 17.00u), Aanmelden vóór 5 februari

irmgardDrums en ritme hebben van oudsher een grote aantrekkingskracht op mensen. Ritme is universeel en verbindt mensen en culturen. In ritme zijn is in harmonie zijn met het Zelf. De drum laat je dit voelen, horen en ervaren. Je komt in trilling met wie jij ten diepste bent.

Zingen vanuit je ziel – meditatieve zangavonden

Vrijdag 9 februari, 13 april, 15 juni (20.00u tot 21.45u), Aanmelden uiterlijk twee dagen tevoren

zingen zielDoor te zingen kom je tot stilte: dat is waar het in zangmeditatie om gaat. Zingen wekt vanzelf rust en concentratie op. Tijdens deze meditatieve zangavonden zingen we inspirerende liederen uit diverse religieuze tradities en in allerlei talen. De liederen zijn eenvoudig, je kunt ze zo meezingen. Door het herhalen krijgen de liederen diepte en worden ze voertuigen voor onze diepste verlangens.

Zen Zien Tekenmiddagen

Zaterdag 10 februari, 24 februari (13.30u tot 16.30u), Aanmelden vóór 7 februari

ZZTZen Zien Tekenen is een vorm van zenmeditatie die draait om het tekenen van heel gewone dagelijkse dingen. Tekenen in stilte versterkt het contact met de werkelijkheid en de aandacht voor het hier en nu. Nelleke Metselaar verzorgt een kennismaking met deze mooie, actieve vorm van meditatie in twee zaterdagmiddagen.

Voorjaarsschoonmaak: meditatiecyclus naar Pasen toe

Vrijdag 16, 23 februari, 2, 9, 16 en 23 maart (10.00u tot 11.30u), Aanmelden vóór 13 februari

water stroom handDe prille lente is een ideale periode om een innerlijke grote schoonmaak te houden. Kom je niet meer toe aan de dingen die er echt toe doen, wil je graag uit een (zware) winterslaap ontwaken? Carnaval en Aswoensdag waren voor onze moeders en grootmoeders het signaal dat het tijd werd voor de grote voorjaarsschoonmaak.

Benefietavond: Dining for women in Nepal

Zaterdag 10 maart (18.00u tot 21.00u), Aanmelden vóór 8 maart

wfn2Genieten van een heerlijke maaltijd in een sfeervolle omgeving en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld voor vrouwen, wie wil dat niet? Rondom internationale vrouwendag organiseert het Graal-huis opnieuw een fundraising-diner. Dit keer ten gunste van The Women´s Foundation Nepal (WFN).

Lezing Lisette Thooft: Het 9 Stappen Plan voor innerlijke bloei

Vrijdag 16 maart (20.00u tot 22.00u), Aanmelden vóór 14 maart

cover boek LisetteBloeien, ons volle potentieel ontplooien, dat willen we allemaal. En dat kan. Want hoe meer je opengaat, hoe meer je bloeit. Gezonde openheid betekent dat je veilig bent, ook als je jezelf opent – omdat je in contact staat met je eigen behoeften en kwetsbaarheid. Echt opengaan is dus jezelf leren kennen. En je leert jezelf kennen als je je bewust wordt van de plooien, de wikkels en de spanningen in jezelf. Als je geduldig, zonder oordeel en vergevingsgezind naar jezelf kunt kijken. En daarop heeft iedereen recht.

Meditatiedag met Jotika Hermsen ‘Medevreugde’

Zondag 18 maart (10.30u tot 16.30u), Aanmelden vóór 15 maart

Jotika1Mudita, medevreugde is de derde van de vier brahmavihara’s, de heilzame emoties in het boeddhisme. Deze brahmavihara’s zijn hoge zijnskwaliteiten of deugden. Als metta of liefdevolle vriendelijkheid de pokon is voor het cultiveren van een sterk hart (Geertje Couwenbergh), dan is karuna of compassie de traan en mudita de lach in het contact met de ander.

VrouwenVredesCirkel

Woensdag 28 mrt, 25 april, 30 mei en 27 juni (20.00u tot 22.00u,), Aanmelden uiterlijk twee dagen tevoren

VVC met onderschrift2De wereld heeft behoefte aan vrede, misschien wel steeds meer. En het goede is: we zijn niet machteloos maar kunnen door onze innerlijke vrede en goede intentie ons steentje bijdragen. Uiterlijke vrede en innerlijke vrede zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen vrede in de wereld, als er niet eerst vrede is in ons eigen hart.

Goede Vrijdagviering

Vrijdag 30 maart (11.00u tot 15.30u), Aanmelden vóór 28 maart

Goede vrijdag“Leven is een proces van leren hoe we ons kunnen verhouden tot de omstandigheden waarin we ons geplaatst zien. In hoeverre zijn we bereid om te aanvaarden wat is en van daaruit stappen te zetten om iets aan de situatie te verbeteren? Vanuit onze eigen ervaring met lijden kunnen we solidair zijn met anderen die lijden. We kunnen – in de geest – hen nabij zijn.” – Mieke Borgdorff

Workshop: ‘De verborgen schat van zelfwaardering’

Zaterdag 7 april (11.00u tot 17.00u), Aanmelden vóór 4 april

photo zelf ingezoomdHoe zou het zijn om jezelf echt ten diepste te waarderen voor wie je bent? Zoals je ook je beste vrienden waardeert, of de mensen die je bewondert. Wat zijn de mechanismen in jezelf die deze natuurlijke zelfliefde tegenhouden en hoe zou je die patronen kunnen omvormen?

Graalinspiratiedag

Zaterdag 26 mei (11.00u tot 16.30u), Aanmelden vóór 23 mei

Graal inspiratiedagBezoek je geregeld de programma´s in het Graalhuis en ben je benieuwd geworden naar de visie en missie van de Graalbeweging? Kom dan naar deze Inspiratiedag rond de spiritualiteit en het maatschappelijk engagement van deze internationale vrouwenbeweging.

Zangdag voor wereldvrouwen

Zaterdag 9 juni (10.00u tot 16.00u), Aanmelden vóór 7 juni

zangdag 1e fotoOveral ter wereld vind je prachtige liederen die je in contact brengen met de kracht en wijsheid van vrouwen. Deze liederen spreken verschillende levenskwaliteiten aan en raken je diep in je ziel. Dwars doorheen de culturele en religieuze verschillen, herken je de verlangens en kwaliteiten die bezongen worden en voel je je erdoor gesterkt in je vrouw-zijn en verbonden met andere vrouwen.

Zomerdansdag ‘De vreugde van de dans’ 

zaterdag 30 juni (11.00u tot 17.00u), Aanmelden vóór 27 juni

dansdagHet is eind juni, de zomerzonnewende ligt net achter ons. De natuur is nu op haar mooist: bloeiend, stralend, in volle overvloed. Is er een mooier moment om samen het leven te vieren? En hoe heerlijk is het om het leven te vieren doorheen de vreugde van de dans!

Midzomernachtsconcert met Jan Duindam

Vrijdag 22 juni (20.00u tot 22.00u), Aanmelden vóór 20 juni

midzomer3Op 21 juni, midzomer, bereikt de aarde het middelpunt op haar reis rond de zon. Vanaf nu beginnen de dagen weer te korten. In het oude, heidense Europa was de midzomerzonnewende een belangrijk moment. Het was het feest van de vruchtbaarheid en de geliefden. Er werden overal grote vreugdevuren aangestoken en er werd gezongen en gedanst.

Framedrumdagen

Zaterdag 7 en 14 juli (11.00u tot 17.00u), Aanmelden vóór 3 juli en vóór 10 juli

irmgardDrums en ritme hebben van oudsher een grote aantrekkingskracht opmensen. Ritme is universeel en verbindt mensen en culturen. In ritme zijn is in harmonie zijn met het Zelf. De drum laat je dit voelen, horen en ervaren.Je komt in trilling met wie jij ten diepste bent. Als je in ritme bent met jezelf kun je langzaamaan met andere levensritmes harmoniëren. De framedrum schept zo toegang tot je eigen ritmisch en menselijk potentieel.

Meditatiedag met Ana Maria Schlüter ‘Thuiskomen’

Zondag 15 juli (10.30u tot 16.30u), Aanmelden vóór 12 juli

Ana Maria Zendag foto 1Het thema van deze meditatiedag vanuit de zentraditie is thuiskomen. Twee bekende verhalen, een uit de zenwereld en een ander uit de verzameling sprookjes van de gebroeders Grimm, zullen ons daarbij begeleiden en richting geven. De verhalen worden geïnterpreteerd als weg naar het eigenlijke zelf, als weg naar huis. Maar daarnaast zal er alle tijd zijn om tot innerlijke stilte te komen, om uit de verstrooiing van alledag bij jezelf te komen en de weg naar huis ook daadwerkelijk te ervaren.

Open Zendo

Elke vrijdag (09.00u tot 10.30u), Aanmelden niet nodig

zencirkelOpen Zendo biedt je de gelegenheid om elke vrijdagochtend samen met anderen te mediteren, volgens de methode die je zelf beoefent. Er wordt twee keer 30 minuten gezeten, afgewisseld met loopmeditatie.