Met onze programma’s willen we onszelf en anderen gelegenheden bieden voor inspiratie, bezinning en ontmoeting. Bijna alle activiteiten vinden plaats in het Graalhuis, Nieuwegracht 51, in het hart van Utrecht.

Voor info en opgave, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of laat een bericht achter via onze contactpagina.

Alvast van harte welkom!


De kracht van de keukentafel

Vrijdag 22 september (11.00u tot 16.00u), Aanmelden: vóór 20 september

kopjekoffieWie al eens geweest is, heeft het ervaren: de kracht van de keukentafel. De ingrediënten zijn eenvoudig: een tafel en in elkaar geïnteresseerde, luisterende en vertellende vrouwen. De uitkomst: boeiende verhalen en inzichten en geïnspireerd weer naar huis. Dat wil je toch niet missen?

Zingen vanuit je ziel – meditatieve zangavonden

Vrijdag 22 september (20.00u tot 21.45u), Aanmelden uiterlijk twee dagen tevoren

zingen zielZangmeditatie gaat over stem, adem, klank en verbinding. We zingen liederen uit diverse spirituele tradities. Door te zingen komen tegenstemmen tot rust. Door herhaling krijgen de liederen meer diepte en worden de woorden dragers van onze verlangens. De adem brengt je in contact met de grond van je bestaan. Er is alle ruimte voor improvisatie; in het toevoegen van je eigen klank en toon ontstaat een meerstemmige gemeenschap. Tussen de liederen door is er stilte. Zangmeditatie is meditatie voor wie moeite heeft met stilzitten maar wel verlangt naar verstilling.

Lectio divina: Meister Eckhart

Zaterdag 23 september, 28 oktober, 18 november (10.30u tot 13.00u), Aanmelden vóór 20 september

meister eckhart1De preken en traktaten van de Dominicaanse filosoof en mysticus Meister Eckhart (1260 – 1328) laten hem zien als een bezield denker met een scherpzinnig inzicht in de menselijke ervaring en een grote actuele zeggingskracht. De hartstocht die uit zijn teksten spreekt, daagt de lezer uit hem op zijn weg na te volgen.

Mantrazang en -dansdag

Zondag 24 september (14.00u tot 17.30u), Aanmelden vóór 20 september

Mantrazang en dans GraalhuisTijdens deze middag kun je kennis maken met mantra’s en dansen uit het repertoire van de Dansen van Universele Vrede. Het zijn eenvoudige kringdansen met ritmische passen en gebaren waarbij we mantra’s zingen uit de hele wereld onder muzikale begeleiding. Zangteksten, melodie en bewegingen zijn makkelijk te leren en voor iedereen toegankelijk.

VrouwenVredesCirkel

Woensdag 27 september, 25 oktober en 29 november (20.00u tot 22.00u), Aanmelden twee dagen tevoren

VVC met onderschrift2De wereld heeft behoefte aan vrede, misschien wel steeds meer. En het goede is: we zijn niet machteloos maar kunnen door onze innerlijke vrede en goede intentie ons steentje bijdragen. Uiterlijke vrede en innerlijke vrede zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen vrede in de wereld, als er niet eerst vrede is in ons eigen hart.

Filmmiddagen

Vrijdag 29 september, 20 oktober, 24 november (14.00u tot 17.00u), Aanmelden uiterlijk twee dagen van tevoren

filmIn haar visietekst verwoordt de Graalbeweging haar bereidheid de toestand van de wereld onder ogen te zien èn daarbij uit te kijken naar tekens van hoop. De uitgezochte films gaan geen van alle de harde realiteit uit de weg maar bieden toch hoop doordat de mensen erin blijk geven van een groeiend medeleven. Elke filmmiddag heeft dezelfde opbouw. Eerst de ontvangst met koffie en thee, een kennismakingsrondje en een inleiding. Daarna de vertoning van de film, gevolgd door een nabespreking.

Concert Saffraan: ‘De betovering van ritme’

Vrijdag 29 september (20.00u tot 22.00u), Aanmelden: vóór 27 september

Saffraan 3Framedrums behoren tot één van de oudste instrumenten op aarde. De eerste religies – natuurreligies – ontwikkelden zich rond de beat van de drum. Het waren vrouwen die al drummend voorgingen in ceremonieën, als hoedsters van harmonie en draagsters van leven. De trilling van de drum resoneert met je hartslag en brengt je in contact met je eigen levensritme, met je essentie.

Framedrumcursus: ‘De magie van ritme’

Vrijdag 6 oktober, 3 november en 1 december (14.00u tot 17.00u), reeds vol
Er start een tweede groep op 13 okt, 10 nov en 15 dec. Aanmelden is nog mogelijk!

irmgardDrums en ritme hebben van oudsher een grote aantrekkingskracht op mensen. Ritme is universeel en verbindt mensen en culturen. In ritme zijn is in harmonie zijn met het Zelf. De drum laat je dit voelen, horen en ervaren. Je komt in trilling met wie jij ten diepste bent.

Lezing Paul Loomans: ‘Emoties als medicijn’

Vrijdag 6 oktober (20.00u tot 22.00u), Aanmelden: vóór 4 oktober

boek Paul LoomansEmoties zijn zinvol. Met liefde verbinden wij ons aan een partner, aan kinderen, aan onze vrienden. We verwonderen ons, we genieten, we lachen en gaan op in elkaar. Maar als we geconfronteerd worden met problemen of verlies, lijken emoties ons niet meer te helpen maar eerder te kwellen en naar beneden te trekken.

Interreligieuze stiltedag

dag van de stilte3
(11.00u tot 16.30u), Aanmelden vóór 25 oktober

Religieuze of spirituele plekken ademen vaak een geest van stilte. En in de diepe stilte van de mystieke ervaring raken alle religieuze tradities elkaar. Tijdens deze interreligieuze stiltedag, op de landelijke dag van de stilte, eren we de centrale betekenis van stilte in de levensbeschouwelijke tradities van de wereld.

Eerste jaarlijkse Graallezing: Petra Stienen

Zaterdag 4 november (15.00u tot 17.30u)

PetraStienen2Maatschappelijk engagement, spirituele bewogenheid en empowerment van vrouwen is van oudsher het drievoudige credo van de Graalbeweging. Met de nieuwe traditie van een jaarlijkse Graallezing, op een voor ons belangwekkend moment van het jaar (rond de stichtingsdatum), geven we het woord aan een vrouw die zich (mede) vanuit religieuze bewogenheid inzet voor een betere wereld. We leggen haar telkens de volgende vragen voor: wat zijn je levensbeschouwelijke bronnen? Hoe motiveren die je tot een leven van maatschappelijke betrokkenheid? In welke richting hoop je de wereld hiermee te veranderen? En, hoe zorg je in je eigen leven voor de balans tussen actie en contemplatie?

Lezing Hein Stufkens: ‘Vrede dichterbij’ 

Vrijdag 17 november (20.00u tot 22.00u), Aanmelden: vóór 15 november

Boek Hein2‘Stel er komt oorlog, en niemand gaat er naartoe…’

In vrede leven…wie wil dat niet? Maar hoe ver weg lijkt die vrede soms, zowel in onze directe omgeving als in de wereld die dagelijks via de media onze huiskamer binnenkomt.
En hoe machteloos voelen we ons dikwijls om daar iets aan te veranderen!

Inspiratiedag Tegen geweld tegen vrouwen

Zaterdag 25 november (11.00u tot 16.30u), Aanmelden vóór 24 november

25novDe Verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot ‘International Day for the Elimination of Violence against Women’. Over de hele wereld wordt er tijdens deze dag extra stil gestaan bij het nog steeds voorkomende en in sommige streken zelfs toenemende geweld tegen vrouwen.

Tibetaanse meditatiedag: : ‘De 16 Leidraden voor een Gelukkig Leven’, eeuwenoude Tibetaanse wijsheid voor de 21e eeuw

Zondag 26 november (10.30u tot 16.30u), Aanmelden vóór 22 november

tibetaanse koningDe 16 Leidraden voor een Gelukkig Leven vormen een set praktische tools voor het ontwikkelen van zingeving en geluk in het dagelijks leven. Ze zijn gebaseerd op een tekst uit de 7e eeuw, geschreven door de Tibetaanse boeddhistische koning Songtsen Gampo om zijn volk te adviseren over hoe ze voor zichzelf en anderen een gelukkiger leven kunnen creëren.

Sacrale dansdag: ‘Verlangen naar licht’ 

Zaterdag 9 december (10.30u tot 16.30u), Aanmelden vóór 6 december

lichtIeder jaar opnieuw gaan we in de herfst en winter de donkerte tegemoet. En ieder jaar opnieuw voltrekt zich het mysterie: in het diepst van het duister wordt het licht geboren. Op 21 december, de winterzonnewende, keert de beweging weer en beginnen de dagen te lengen. 

Open zendo

Elke vrijdag (09.00u tot 10.30u), Aanmelden niet nodig

zencirkelOpen Zendo biedt je de gelegenheid om elke vrijdagochtend samen met anderen te mediteren, volgens de methode die je zelf beoefent. Er wordt twee keer 30 minuten gezeten, afgewisseld met loopmeditatie.