Met onze programma’s willen we onszelf en anderen gelegenheden bieden voor inspiratie, bezinning en ontmoeting. Bijna alle activiteiten vinden plaats in het Graalhuis, Nieuwegracht 51, in het hart van Utrecht.

Voor info en opgave, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of laat een bericht achter via onze contactpagina.

Alvast van harte welkom!


Logo De Ont Moeting

13 & 27 november; 11 en 18 december; 8 & 22 januari

Van vrouwen worden anno 2018 nog altijd andere dingen verwacht dan van mannen. Welke rol spelen sociale status, culturele achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau, etc. daar in? Kunnen we tegenwoordig alles bereiken wat we willen, of is dat eigenlijk een illusie? En zijn de kansen voor ons allemaal gelijk? Hoe vinden we onze plek in de samenleving? Wat kunnen we van elkaar leren?

Filmmiddagen

Vrijdag 14 september, 19 oktober, 23 november (14.00u tot 17.00u), Aanmelden uiterlijk twee dagen van tevoren

filmIn haar visietekst verwoordt de Graalbeweging haar bereidheid de toestand van de wereld onder ogen te zien èn daarbij uit te kijken naar tekens van hoop. De uitgezochte films gaan geen van alle de harde realiteit uit de weg maar bieden toch hoop doordat de mensen erin blijk geven van een groeiend medeleven. Elke filmmiddag heeft dezelfde opbouw. Eerst de ontvangst met koffie en thee, een kennismakingsrondje en een inleiding. Daarna de vertoning van de film, gevolgd door een nabespreking.

Vertelconcert ‘De Weg’ – Ekaterina Levental

Vrijdag 14 september (20.00u-22.00u), aanmelden vóór 12 september

de Weg Ekaterina Levental Selfoto Philip Van Ootegem 1klIn deze persoonlijke muziektheatervoorstelling neemt zangeres en harpiste Ekaterina Levental het publiek mee op de weg die zij als tiener aflegde. Deze weg leidde haar van land naar land, toen zij en haar familie na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie door oplaaiend antisemitisme niet in Oezbekistan konden blijven. Ekaterina speelt harp, zingt, danst en vertelt over haar afkomst en hoe die van de ene op de andere dag zo bepalend werd voor haar leven. Ze vertelt hoe ze op haar weg zocht naar het sprookje, zoals ze dat kende uit het theater. En hoe ze steeds gedreven werd door een onuitputtelijke veerkracht, en hoop. Dit alles geïllustreerd met prachtige muziek.

VrouwenVredesCirkel

Woensdag 19 september, 31 oktober, 28 november (20.00u tot 22.00u,), aanmelden tot twee dagen tevoren

VVC met onderschrift2De wereld heeft behoefte aan vrede, misschien wel steeds meer. En het goede is: we zijn niet machteloos maar kunnen door onze innerlijke vrede en goede intentie ons steentje bijdragen. Uiterlijke vrede en innerlijke vrede zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen vrede in de wereld, als er niet eerst vrede is in ons eigen hart.

Van dromen naar doen: SDG wat?

Donderdag 20 september (geannuleerd), 11 oktober, 15 november (20.00u-22.00u), aanmelden tot 2 dagen van te voren

SDGWe dromen allemaal wel van een betere wereld, maar kunnen we onze dromen ook ‘doen’? De Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. De 17 opgestelde ontwikkelingsdoelen geven concrete tools om in actie te komen.

Thema-avond: Vrede delen

Sharing food, music & stories with Syrian women (eng/nl)

Vrijdag 21 september (17.30u-22.00u), aanmelden vóór 19 september

Ambassade van vredeHet delen van verhalen en eten verbindt! Deze avond op de Internationale Dag van de Vrede staat in het teken van de persoonlijke verhalen van Syrische vrouwen en hun verlangen naar vrede. Wat betekent het om alles achter je te moeten laten en een nieuw leven in Nederland op te bouwen?

Zingen vanuit je ziel – meditatieve zangavonden

Vrijdag 28 september, 23 november (20.00u tot 21.45u), aanmelden uiterlijk twee dagen tevoren

zingen zielDoor te zingen kom je tot stilte: dat is waar het in zangmeditatie om gaat. Zingen wekt vanzelf rust en concentratie op. Tijdens deze meditatieve zangavonden zingen we inspirerende liederen uit diverse religieuze tradities en in allerlei talen. De liederen zijn eenvoudig, je kunt ze zo meezingen. Door het herhalen krijgen de liederen diepte en worden ze voertuigen voor onze diepste verlangens.

Derde boeddhistische ontmoetingsdag Utrecht

Zondag 30 september (11.00u-16.00u), aanmelden vóór 26 september

boedddhistische ontmoetingsdagVaak berust het voor een deel op toeval in welke meditatiegroep of boeddhistische stroming je uiteindelijk belandt, en blijf je nieuwsgierig naar hoe het er in andere boeddhistische groeperingen aan toe gaat. Tijdens deze ontmoetingsdag krijgen opnieuw drie boeddhistische groepen uit Utrecht de tijd om zich voor te stellen en om een meditatieperiode te begeleiden. Deze keer zijn dit: de Tibetaans boeddhistische groep Ligmincha, zengroep ‘Zen onder de Dom’ en de vipassana-groep van Henk van Voorst. Het belooft weer een inspirerende dag te worden! Ook mensen die niet zijn aangesloten bij een meditatiegroep, maar geïnteresseerd zijn in het boeddhisme, zijn van harte welkom.

Framedrumcursus: ‘De magie van ritme’

Vrijdag 5/12 oktober, 2/9 november, 7/14 december (14.00u tot 17.00u), Aanmelden vóór 3 oktober

irmgardDrums en ritme hebben van oudsher een grote aantrekkingskracht op mensen. Ritme is universeel en verbindt mensen en culturen. In ritme zijn is in harmonie zijn met het Zelf. De drum laat je dit voelen, horen en ervaren. Je komt in trilling met wie jij ten diepste bent.

Workshop Geweldloze Communicatie

Communiceren vanuit verbinding en beweging

Zaterdag 13 oktober (11.00u-16.30u), aanmelden vóór 10 oktober

jeannette claessenCommuniceren doen we elke dag. Het is een basisvaardigheid. Maar ieder van ons kent momenten van confrontatie en botsing die we eigenlijk willen vermijden. Ieder van ons kent ook het gevoel onthand te zijn en niet te weten hoe adequaat te reageren in bepaalde situaties. En allemaal kennen we het plezier als communicatie met onszelf en de ander soepel verloopt en we daadwerkelijk in contact zijn.

Leeftocht – een poëtische reis door onze verbeelding

Donderdag 18 oktober, 1 november, 22 november, 6 december (20.00u-21.45u), aanmelden vóór 16 oktober

foto LeeftochtLeeftocht is een woord dat we niet meer zo vaak gebruiken. Het staat voor onze weg door het leven maar ook voor de voeding die we onderweg nodig hebben. Het moeten natuurlijk dichters zijn die zo’n woord dan weer oppakken. Hester Knibbe en Miriam Van hee gaven deze titel aan een poëtische dialoog over reizen die in 2015 in kleine oplage is verschenen.

Workshop Zen Zien Tekenen

Zaterdag 20 oktober (10.30u tot 15.30u), aanmelden vóór 17 oktober

ZZTZen Zien Tekenen is een vorm van zenmeditatie die draait om het tekenen van heel gewone dagelijkse dingen. Tekenen in stilte versterkt het contact met de werkelijkheid en de aandacht voor het hier en nu. Nelleke Metselaar verzorgt tijdens deze dag een kennismaking met deze mooie, actieve vorm van meditatie.

Tweede jaarlijkse Graallezing

Zaterdag 3 november (15.00u-17.30u), aanmelden vóór 31 oktober

Lucia2Maatschappelijk engagement, spirituele bewogenheid en empowerment van vrouwen is van oudsher het drievoudige credo van de Graalbeweging. Met de nieuwe traditie van een jaarlijkse Graallezing geven we het woord aan een vrouw die zich (mede) vanuit religieuze bewogenheid inzet voor een betere wereld. We vragen haar: wat zijn je levensbeschouwelijke bronnen? Hoe motiveren die je tot een leven van maatschappelijke betrokkenheid? In welke richting hoop je de wereld hiermee te veranderen? Vorig jaar beet Arabiste en politica Petra Stienen de spits af. Dit jaar wordt de Graalwisselbeker uitgereikt aan voormalig bokskampioene Lucia Rijker.

Spiegels voor de ziel – lezingenreeks

Vrijdag 16 november (20.00u-22.00u), aanmelde vóór 14 november

AnnemiekOnze ziel heeft voeding nodig om gezond te blijven, telkens weer. Voor deze reeks nodigen wij auteurs van een recent boek op levensbeschouwelijk gebied uit om een inspirerende lezing te geven.

Bezoek Tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20e eeuw

Zaterdag 17 november (14.00u-16.30u), aanmelden vóór 15 november

1001vrouwenOp 4 oktober 2018 wordt in het Amsterdammuseum (Kalverstraat 92) de expositie ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ geopend. Op hetzelfde moment verschijnt het gelijknamige boek met biografieën van 1001 vrouwen die leefden in de 20e eeuw. Het zijn stuk voor stuk spraakmakende, wereldverbeterende, beruchte, dappere, spirituele en getalenteerde vrouwen die in het boek voor het voetlicht worden gebracht met een korte biografie. In de tentoonstelling wordt dit aangevuld met objecten die de desbetreffende vrouw en haar leven op een rake en levendige manier vatten.

Verhalen delen: Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

Zaterdag 24 november (11.00u tot 15.30u), aanmelden: vóór 21 november

25novDe Verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot ‘International Day for the Elimination of Violence against Women’. Over de hele wereld wordt er tijdens deze dag extra stil gestaan bij het nog steeds voorkomende en in sommige streken zelfs toenemende geweld tegen vrouwen. Acties rond geweld tegen vrouwen zijn een van de vier pijlers van de Nederlandse Graalbeweging voor de komende vier jaar.

Lojong -Training van de geest

Zondag 25 november (10.30u-16.30u), aanmelden vóór 22 november

pellhaLojong (Tibetaans voor ‘training van de geest’) is een methode om onze denkwijze radicaal te transformeren, en oude, lang ingeslepen gewoontepatronen te doorbreken en te vervangen door een mentale houding die ons de moed geeft om met een open hart en waardigheid de uitdagingen van alledag aan te gaan. Bevrijd van de knellende banden van onze egocentrische houding, vinden we nieuwe manieren om ons te verhouden tot onze omgeving, waardoor zowel wijzelf als de anderen om ons heen geluk en een diep gevoel van verbondenheid ervaren.

Oefenen in wachten: meditatiecyclus

Vrijdag 30 november, 7, 14, 21 december (10.00u-11.30u), aanmelden vóór 28 november

Oefenen in wachten1Mediteren in de Advent is tijd maken om de diepere betekenissen van het feest van Kerstmis voor jezelf te ontdekken. In deze meditatiecyclus gaat het niet om doen, maar om (aan je) laten gebeuren. Thema’s daarbij zijn: loslaten van verwachtingen, oefenen van verlangen, oefenen in verwonderen, openstaan voor het nieuwe. Iedere bijeenkomst is opgebouwd uit stiltemeditatie en een thematische meditatie. Vanuit de stilte krijg je elke week een thema aangereikt om je over te bezinnen. Zo groeien we toe naar Kerst.

Sacrale dansdag ‘De weg naar binnen’

Zaterdag 8 december (10.30u-16.30u), aanmelden vóór 5 december

charles gilchrist labyrint flower of life  de weg naar binnenDe winter is steevast een tijd van inkeer. De tijd om dingen te laten rusten, als zaden, onaangeroerd. Het is ook de tijd van het soms uithouden bij een gevoel van niet-weten of van innerlijke leegte. Het is een tijd om met ons warme hart aanwezig te zijn bij wat nu nog te teer is om te groeien.

Inspiratiedag ‘Zoektocht naar een betekenisvol leven’

Zaterdag 15 december (11.00u-16.00u), aanmelden vóór 12 december

ClaartjeKruijffOp deze inspiratiedag neemt Theologe des Vaderlands, Claartje Kruijff, ons mee in haar zoektocht naar zin en betekenis en krijgen grote en kleine levensvragen de ruimte aan de hand van haar boek Leegte achter de dingen. Op een open en kwetsbare manier doet Claartje verslag van haar poging betekenis te vinden in het leven en laat ze je nadenken over wat je nu echt belangrijk vindt, in je relaties, in je werk en in het grotere geheel. In de ochtend verzorgt ze een inhoudelijke lezing waarin de thema’s uit haar boek een centrale plaats krijgen. In de middag is er ruimte voor persoonlijke bezinning en gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van de aangereikte thema’s uit haar boek.

Midwinterviering

Vrijdag 21 december (14.00u-17.00u), aanmelden vóór 19 december

MidwintervieringIn het diepst van het duister wordt het licht geboren. Dat mysterie voltrekt zich elk jaar opnieuw tijdens de winterzonnewende. Na die langste nacht, dat aller donkerste moment, worden de dagen weer langer. Tijdens deze periode worden we uitgenodigd om deze beweging van de natuur ook in ons eigen innerlijk te laten resoneren. Wat betekent het voor jou om jouw licht geboren te laten worden? In de christelijke traditie is midwinter verweven geraakt met de geboorte van Jezus en de vraag hoe het menselijke en het goddelijke zo met elkaar verbonden kunnen zijn. Midwinter kan een mooi moment zijn om je daar innerlijk op voor te bereiden.

Open Zendo

Elke vrijdag (09.00u tot 10.30u), Aanmelden niet nodig

zencirkelOpen Zendo biedt je de gelegenheid om elke vrijdagochtend samen met anderen te mediteren, volgens de methode die je zelf beoefent. Er wordt twee keer 30 minuten gezeten, afgewisseld met loopmeditatie.