Wie zijn wij

De Graalbeweging is een internationale eigentijdse vrouwenbeweging geworteld in een lange christelijke traditie. In Nederland zijn wij uitgegroeid tot een gemeenschap waarbinnen een levendige uitwisseling plaatsvindt tussen dat wat vrouwen beweegt en wat hen in beweging brengt. Dit houdt onder meer in het verkennen en verdiepen van onze religieuze wortels en het openstaan voor andere religies en spirituele stromingen. Wat ons bindt is de overtuiging dat wij onze spiritualiteit actief vorm willen geven. Wij laten ons inspireren door de creativiteit die overal te vinden is, ook in onszelf en die zich onder andere uitdrukt in beelden, muziek, gesprekken, verhalen, symbolen en rituelen. Vrouwen van verschillende generaties zetten zich in voor rechtvaardigheid, duurzaamheid en vrede, op allerlei terreinen. Een centraal thema sinds de opening (2006) van het Graalhuis in een oud grachtenpand te Utrecht is 'geestkracht en daadkracht van vrouwen.' Dat klinkt in onze programma's door.

De Graalbeweging biedt ruimte aan vrouwen die

  • zich inzetten voor een rechtvaardige, vredelievende en duurzame samenleving;
  • zich thuis voelen bij vieringen waarin oude en nieuwe rituelen en symbolen centraal staan;
  • elkaar stimuleren in het ontplooien van ieders talenten;
  • internationale en interculturele contacten aangaan en bevorderen;
  • genieten van het goede leven in eenvoud.