Voor de komende vier jaar zijn ‘acties tegen geweld tegen vrouwen’ en ‘openheid voor diversiteit’ de voornaamste speerpunten van de maatschappelijke actie van de Graalbeweging.

Onze maatschappelijke bewogenheid komt al naar voren in de programma’s. Zo organiseren we vanaf heden jaarlijks een dag rond geweld tegen vrouwen op 25 november, de dag die door de VN uitgeroepen werd tot International Day for the Elimination of Violence against Women’. En is er de nieuwe traditie van een jaarlijkse Graallezing waarin een vrouw met een missie laat zien hoe zij haar maatschappelijk engagement voedt vanuit haar spiritualiteit.

Daarnaast loopt openheid voor diversiteit als een rode draad door vele programma’s. Denk maar aan de Interreligieuze stiltedag of de organisatie van boeddhistische meditatiedagen, maar ook in de mantrazang en –dansactiviteiten en in de VrouwenVredesCirkel staat deze openheid centraal.

Concreet willen we zelf ook een verschil maken door dit najaar een empowermentcursus voor gemarginaliseerde vrouwen aan te bieden in het Graalhuis. Een groep vrouwen wordt vier weken lang een dag per week begeleid en bemoedigd door twee ervaren trainers, Anita van Ast en Marzieh Dadvar. Ken je iemand die mogelijk in aanmerking komt voor deze training? Laat het This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan weten!

Tot slot geeft de Graalbeweging ook jaarlijks financiële steun aan diverse (vrouwen)projecten in binnen- en buitenland.