Er is een website voor de internationale Graal:
The Grail, an International Women's Movement
Binnen de Graalbeweging bestaan internationale netwerken en werkgroepen rondom verschillende onderwerpen die openstaan voor ieder die deze onderwerpen ter harte gaan. De voertaal is Engels.

Netwerken:

  • Global Justice and Overcoming Poverty (GJOP) Human Trafficking, - bestrijding van armoede, bijdragen aan gerechtigheid waaronder de bestrijding van vrouwenhandel. Dit netwerk brengt om de maand een bulletin uit.
  • Lien: wereldomvattend netwerk van jonge vrouwelijke professionals. Thema: maatschappelijke veranderingen en beroepsuitoefening.

Werkgroepen:

  • SDSE - Sustainable Development; Solidarity Economics
  • Grail Link to the United Nations - solidariteit met vrouwen in de hele wereld.
  • Migrants and Refugees - migranten en vluchtelingen.
  • Transformational education.

Resource Groep:

  • Earth , Ecology & Biodiversity - ecologische voetstap, duurzaamheid, genetische manipulatie.   

Regionale groepen:   

  • Women of the Americas - netwerk dat de banden wil versterken tussen vrouwen uit Zuid-, Midden- en Noord-Amerika met een tweetalig (Engels en Spaans) bulletin dat twee keer per jaar verschijnt.

Daarnaast nemen vele Graalvrouwen namens de Graalbeweging of op persoonlijke titel deel aan andere netwerken die een verwante doelstelling hebben.

De Graal heeft afdelingen in 17 landen over de hele wereld:

Australië
Brazilië
Canada
Duitsland
Italië
Kenia
Mexico
Mozambique
Nederland
Papoea Nieuw Guinea
Philippijnen
Portugal
Tanzania
Oeganda
Verenigde Staten
Zuid Afrika
Zweden