Rapporten:

Periodieken:

 • intergraal - het contactblad van de Graalbeweging verschijnt 4x per jaar.
 • Crossroads - het contactblad voor de internationale Graalbeweging verschijnt 2x per jaar. Voertaal is engels.

Brochures:

 • Gevaarlijk Modern - Levende geschiedenis van vrouwen in de Graalbeweging.
  Kosten € 5,00.
 • The Grail entering the 21st century (alleen in het Engels verkrijgbaar). In een inspirerende publicatie van ruim 80 bladzijden met veel foto's is te lezen aan welke activiteiten Graalgroepen en -leden zich wijden in de vele verschillende landen waarin de Graal aanwezig is. Kosten € 5,00.
 • Korte geschiedenis van de Graal in Nederland, tekst van Bep Caminada, grotendeels overgenomen uit 'Gevaarlijk Modern'. Kosten € 2,-
 • Graalvrouwen uit alle landen. Biografie met foto van een van de vrouwen uit de 18 landen waar de Graal is gevestigd. Kosten € 2,-.
 • Geestkracht van vrouwen - opening van het Graalhuis te Utrecht in september 2006 met lezing van Manuela Kalsky.
  Kosten € 2,-.

De bedragen zijn inclusief portokosten en de brochures zijn te bestellen door overmaking van het genoemde bedrag op ING rekening 656297, t.n.v. 'Stichting de Graal' te Utrecht, onder vermelding van de titel en uw naam en adres.

Boeken:

 • Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid. Het verhaal van de Graal 1921 - heden. Door Marjet Derks, Uitgeverij Verloren, 2016. ISBN 978-90-8704-607-1. Het recente geschiedenisboek over de Nederlandse Graalbeweging, geschreven door historica Marjet Derks. Bij ons te bestellen voor €20 (excl. verzendkosten).
 • Eenvoudige wijsheid, zen-toespraken van Mimi Maréchal, gehouden tijdens zen weekends op de Tiltenberg. Kosten € 10,-. Uitgeverij Asoka. ISBN 90 5670 135 5.
 • Mimi & Akiko - het geromantiseerde levensverhaal van Mimi Maréchal (1937-1995), een van Nederlands meest opmerkelijke zenleraressen, geschreven door Christa Anbeek. Kosten € 5,-. Uitgeverij Asoka. ISBN 90 5670 1274.
 • Women Breaking Boundaries: A Grail Journey, 1940-1995 by Janet Kalven, State University of New York Press, 1999. ISBN 0-7914-4332-9.
 • Heilig moeten. Radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig. Derks, M. Uitgeverij Verloren, 2007. ISBN 978-90-6550-982-6.
 • Aan de heidenen overgeleverd, hoe theologie in de 21ste eeuw kan overleven. Anbeek, Christa. Uitgeverij Ten Have, 2013. ISBN 978 90 259 0375 6. Deze oratie vertaald in het Engels kunt u hier downloaden.