Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018

Privacy verklaring

Stichting de Graal en Vereniging de Graalbeweging in Nederland

Stichting de Graal en Vereniging de Graalbeweging in Nederland legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap/belangstellende/donateurschap en de verwerking van eenmalige giften. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons, onze medewerkers en eventuele dienstverleners vertrouwelijk behandeld.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting/vereniging betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten programma’s of informatie over een programma waarvoor u zich aangemeld heeft.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als belangstellende of donateur. Stuur daarvoor een mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat op dit adres.

Stichting de Graal en Vereniging de Graalbeweging in Nederland zorgt voor goede en passende technische en fysieke beveiligingen van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.