Voor de komende vier jaar zijn ‘acties tegen geweld tegen vrouwen’ en ‘openheid voor diversiteit’ de voornaamste speerpunten van de maatschappelijke actie van de Graalbeweging.

Dit klinkt door in een aantal van onze programma’s. Zo organiseren we jaarlijks een dag rond geweld tegen vrouwen, telkens rond 25 november, de dag die door de VN uitgeroepen werd tot ‘International Day for the Elimination of Violence against Women’. Ook loopt openheid voor diversiteit als een rode draad door vele programma’s. Denk maar aan de interreligieuze stiltedag of de VrouwenVredesCirkel.

Daarnaast hebben we het voorbije jaar twee empowermentscursussen georganiseerd voor vrouwen met een migratie-achtergrond en in een vaak moeilijke leefsituatie. Onze openheid voor diversiteit geven we ook handen en voeten in een tweewekelijks Vrouwensalon, een plek waar vrouwen van diverse leeftijden, achtergronden en leefsituaties elkaar ontmoeten. Met behulp van theateroefeningen, kunst en gesprek gaan vrouwen de dialoog aan met elkaar. Dit initiatief wordt vanaf dit najaar getrokken door Rachelle van Andel, Maria Platteeuw en Mariem Zaibi. Voor meer info, lees hier verder.

Tot slot geeft de Graalbeweging ook jaarlijks financiële steun aan diverse (vrouwen)projecten in binnen- en buitenland.