Workshop White Spaces: 'Praktische training over racisme en onze blinde vlekken'

Zaterdag 5 juni (14.00u – 17.00u), Aanmelden vóór 3 juni

filip kominik White spacesMarzieh Dadvar en Anita van Ast werken al jarenlang als trainer met allerlei groepen waaronder veel met vrouwen, waarbij thema’s als identiteit, omgaan met discriminatie en geweld, en weerbaarheid centraal staan. Ook voor de Graalbeweging hebben zij in het verleden inspirerende weerbaarheidstrainingen verzorgd.

In het verlengde van de reeks ‘Het witte huiswerk’ hebben wij Marzieh en Anita daarom gevraagd om ook praktisch met ons aan de slag te gaan rond dit thema. In hun training ‘White spaces – een praktische training over racisme en onze blinde vlekken’ geven ze een inkijkje in zowel het heden als het verleden van discriminatie en racisme. We gaan zien hoe racisme onlosmakelijk verbonden is met de koloniale geschiedenis en de slavernij. Samen gaan we op zoek naar onze blinde vlekken. Wit privilege en de onbewuste voordelen van een witte huidskleur komen hierbij uitvoerig aan bod. Want pas als wij ons bewust zijn van onze eigen positie, kunnen we nader tot elkaar komen.

Deze workshop is een inleiding tot een uitgebreidere training. In het najaar hopen we dit thema d.m.v. deze training nog dieper te onderzoeken en transformeren.

MarziehMarzieh Dadvar werkt als vertrouwenspersoon, adviseur en trainer. Ruim 33 jaar geleden kwam ze vanuit haar geboorteland, Iran, naar Nederland. Ze bracht een koffer vol ervaringen mee, die ze hier aanvulde met talrijke nieuwe inzichten. Ze gelooft in een gezamenlijke ruimte waar gelijkwaardigheid voorop staat en er voldoende vertrouwen is opdat iedereen zichzelf kan zijn. Een plek die ruimte biedt aan persoonlijke groei én kritisch bewustzijn.

Anita van AstAnita van Ast is maatschappijhistorica en kunstenaar en werkt al jaren als trainer en coach. Telkens keert voor haar de vraag terug of we werkelijk zien wat er is en welke positie we zelf innemen. Via het oefenen van onze verbeeldingskracht en creatieve vermogens helpt ze patronen te doorbreken en nieuwe richtingen in te slaan.

Begeleiding: Anita van Ast en Marzieh Dadvar
Datum: zaterdag 5 juni
Tijd: 14.00u – 17.00u
Deelnemers: (m/v), max. 9
Kosten: €25
Aanmelden: vóór 3 juni via
secretariaat@degraalbeweging.nl