Inspiratiedag ‘Verschillende visies op Maria Magdalena’

Zaterdag 16 oktober (10.30u-17.00), Aanmelden: vóór 13 oktober 

Maria Magdalena Kruisiging giovanni donato da montorfano Wie was Maria Magdalena werkelijk? In de loop der eeuwen zijn er zo veel verschillende beelden van haar in omloop geweest. Tijdens deze inspiratiedag geven twee vrouwelijke Maria Magdalenakenners ons een inkijkje in hun perspectief op deze bijzondere vrouw. In de ochtend belicht Marian Geurtsen haar vanuit feministisch-theologisch perspectief. In de middag kijkt Danielle van Dijk naar haar vanuit esoterisch perspectief. Je krijgt tijdens deze dag verschillende visies aangereikt en wordt ook uitgenodigd de energie en kwaliteiten van Maria Magdalena zelf innerlijk te onderzoeken. Van harte welkom!

Ochtendprogramma: ‘De verrijzenis van Maria Magdalena, queer en feministisch’

Waarom stellen we ons Maria Magdalena altijd voor als een mooie jonge vrouw, zoals ze in de kunst afgebeeld wordt? Zou ze ook een vrouw van vijftig plus geweest kunnen zijn, met handen krom getrokken door het garnalen pellen in de haven van Magdala en een door de zon gegroefd gezicht?

In deze ochtend verkennen we welke positie Maria Magdalena had in de Jezusbeweging en in de historische bronnen, en wat er met haar gebeurd is in de beeldvorming in later eeuwen. Wat is het probleem met Maria Magdalena als geliefde van Jezus? En hoe kan zij toch bevrijdend zijn voor vrouwen vandaag? We kijken naar de verschillende verbeeldingen van Maria Magdalena met een gender-theologische bril. We onderzoeken wat het doet met haar relatie met Jezus als we de vanzelfsprekende heteroseksuele bril afzetten en queer gaan kijken. De titel van deze ochtend is ontleend aan het feministisch-theologische werk van Jane Schaberg over Maria Magdalena.

Marian Geurtsen 1Dr. Marian Geurtsen is feministisch theologe, gepromoveerd op vrouwen en seksualiteit in het vroege christendom. Ze specialiseert zich in heiligenlegendes, met een bijzondere interesse in transgenderheiligen.

 

 

Middagprogramma: ‘Maria Magdalena, Vrouwe van de Graal’

Boek Maria Magdalena DvDHet eerherstel van Maria Magdalena is van groot belang voor ons huidige vrouwbeeld. Zij kan een rolmodel voor ons zijn. In de gnostische Nag Hammadi Geschriften (NHG) wordt zij zelfs gelijkgesteld aan de ‘Sophia’, de kosmische en aardse Wijsheid. Maria Magdalena wordt in deze geschriften onomwonden de geliefde Vrouwe van de Heer genoemd. Vanuit gnostisch perspectief was zij de Christus-Sophia, kenner van het Al en moeder van de engelen, en grondvestte zij na de dood van Jezus het meest oorspronkelijke christendom, waarin de liefde centraal staat, man en vrouw gelijkwaardig zijn en waarin karma en reïncarnatie als een feit gezien worden. Eerst ging zij naar Glastonbury en later naar Zuid-Frankrijk om het evangelie der Liefde te prediken. Zij was de Vrouwe van de Graal.

Danielle vertelt deze middag over Maria Magdalenaen neemt ons mee in haar energie. Zij doet met ons ook een oefening en een Magdalena-meditatie. Er is een boekentafel met de door haar geschreven boeken over Maria Magdalena.

Danielle van DijkDrs. Danielle van Dijk (1953) heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de gnosis en er meerdere boeken over geschreven. Ze verzorgt ook jaarlijks een meditatiewerkplaats. Zie: www.danielle-vandijk.nl

Begeleiding workshops: Marian Geurtsen (ochtend) en Danielle van Dijk (middag)
Datum: zaterdag 16 oktober
Tijden: van 10.30u – 13.00u; lunchpauze vrij; en van 14.30u – 17.00u
Deelnemers: (m/v/x), max. 12
Kosten: €35 (of €20 voor alleen ochtend of middag)
Aanmelden: vóór 13 oktober, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.