Inspiratiemiddag ‘Het goddelijk vrouwelijke bij Hildegard van Bingen’

Zaterdag 28 november  (14.00u – 17.00u), Aanmelden vóór 25 november

Hildegard websiteDe middeleeuwse visionaire Hildegard van Bingen (1098-1179) was een veelzijdige vrouw. Ze was profetes, mystica, benedictines, geestelijk leidsvrouw en componiste. Haar liederen noemde ze Symphonia armonie celestium revelationum: een samenklank van de harmonie van de hemelse openbaringen. Ze gaf door in klanken, beelden en woorden wat haar geopenbaard werd vanuit de goddelijke werkelijkheid. Ze liet zich inspireren door het levende Licht.

Sinds 2012 is ze kerklerares. In haar brieven zegt ze nadrukkelijk dat ze ongeletterd is: indocta, ze heeft slechts leren lezen en schrijven. Ze is niet onderricht in theologie en filosofie zoals haar mannelijke tijdgenoten. Ze werd innerlijk onderricht door God. Daarvan getuigt ze in haar visioenen, brieven en liederen.

Op deze bijeenkomst staan we eerst stil bij het leven van Hildegard. We luisteren naar liederen en laten ons raken door visioenen waarin het goddelijke vrouwelijke op de voorgrond treedt. Hoe verwoordt en verbeeldt Hildegard het goddelijke vrouwelijke in haar visioenen? Op welke wijze treedt Zij in relatie tot de mens? In welke symbolen brengt Hildegard deze relatie tot uiting?

Deze bijeenkomst heeft een afwisselend karakter van inleiding, tekstlezing en meditatie.

Kitty BouwmanKitty Bouwman is bezig met een onderzoek naar het spirituele moederschap bij Hildegard van Bingen aan het Titus Brandsma Instituut. Ze promoveerde op dezelfde thematiek bij Augustinus: Mater Sapientia (2015). Ze schreef over het goddelijke vrouwelijke bij Hildegard van Bingen in: Zicht op Hildegard (2020). Daarnaast is ze geestelijke begeleider en docent spiritualiteitstudies aan verschillende opleidingen.

Begeleiding: Kitty Bouwman
Datum: zaterdag 28 november
Tijd: 14.00u – 17u, inloop vanaf 13.45u
Deelnemers: (m/v), max. 9
Kosten: €20 (incl. koffie en thee)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.: vóór 25 november