Inspiratiedag ‘Het goddelijke moederschap bij Hildegard van Bingen’

AFGELAST Zaterdag 9 mei (11.00u – 16.30u), Aanmelden vóór 6 mei

Hildegard websiteDe middeleeuwse visionaire Hildegard van Bingen (1098-1179) was een veelzijdige vrouw. Ze was profetes, mystica, benedictines, geestelijk leidsvrouw en componiste. Haar liederen noemde ze Symphonia armonie celestium revelationum: een samenklank van de harmonie van de hemelse openbaringen. Ze gaf door in klanken, beelden en woorden wat haar geopenbaard werd vanuit de goddelijke werkelijkheid. Ze liet zich inspireren door het levende Licht.

Sinds 2012 is ze kerklerares. In haar brieven zegt ze nadrukkelijk dat ze ongeletterd is: indocta, ze heeft slechts leren lezen en schrijven. Ze is niet onderricht in theologie en filosofie zoals haar mannelijke tijdgenoten. Ze werd innerlijk onderricht door God. Daarvan getuigt ze in haar visioenen, brieven en liederen.

Op deze inspiratiedag situeren we Hildegard eerst in de tijd, waarin ze leefde. Daarbij lezen we fragmenten uit haar brieven en luisteren we naar haar liederen. Daarna staan we stil bij enkele visioenen waarin het goddelijke vrouwelijke op de voorgrond treedt. Hoe verwoordt en verbeeldt Hildegard het goddelijke vrouwelijke in haar visioenen? Op welke wijze treedt Zij in relatie tot de mens? In welke symbolen brengt Hildegard deze relatie tot uiting?

Deze inspiratiedag heeft een afwisselend karakter van inleiding, tekstlezing en meditatie.

Kitty BouwmanKitty Bouwman is bezig met Post Doc onderzoek naar het goddelijke en het geestelijke moederschap bij Hildegard van Bingen aan het Titus Brandsma Instituut. Ze promoveerde op dezelfde thematiek bij Augustinus: Mater Sapientia (2015). Ze schreef over het goddelijke vrouwelijke bij Hildegard van Bingen in: Zicht op Hildegard (2020). Daarnaast is ze geestelijke begeleider en docent spiritualiteitstudies aan verschillende opleidingen.

Begeleiding: Kitty Bouwman
Datum: zaterdag 9 mei - AFGELAST
Tijd: 11.00u tot 16.30u, inloop vanaf 10.30u
Deelnemers: (m/v), max. 20
Kosten: €30 (incl. koffie, thee en lunch)
Aanmelden: vóór 6 mei