Derde jaarlijkse Graallezing: 
'No longer fuelled by rage or fear; the sacred power of a positive vision'

Zaterdag 2 november (15.00u-17.00u), aanmelden vóór 30 oktober

Mpho HeadshotMaatschappelijk engagement, spirituele bewogenheid en empowerment van vrouwen is van oudsher het drievoudige credo van de Graalbeweging. Met de nieuwe traditie van een jaarlijkse Graallezing, op een voor ons belangwekkend moment van het jaar (rond de stichtingsdatum), geven we het woord aan een vrouw die zich (mede) vanuit religieuze bewogenheid inzet voor een betere wereld. 

We leggen haar telkens de volgende vragen voor: wat zijn je levensbeschouwelijke bronnen? Hoe motiveren die je tot een leven van maatschappelijke betrokkenheid? In welke richting hoop je de wereld hiermee te veranderen? En, hoe zorg je in je eigen leven voor de balans tussen actie en contemplatie?

Dit jaar wordt de Graalwisselbeker uitgereikt aan Mpho Tutu, anglicaans priester en dochter van aartsbisschop Desmond Tutu. Vanuit hun ervaring met o.m. het verzoeningsproces in Zuid-Afrika schreven ze samen Het boek van vergeving. Een boek waarin ze een viervoudig pad schetsen om te komen tot vergeving. Mpho Tutu is oprichter van het Tutu Institute for Prayer and Pilgrimage en heeft in die hoedanigheid talrijke retraites en bezinningsdagen geleid. Daarna beheerde ze jarenlang The Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation, die zich inzet voor vrede, sociale rechtvaardigheid en verzoening. In 2015 trouwde ze met de Nederlandse hoogleraar Marceline van Furth. Hierna dwong de anglicaanse kerk haar het priesterambt neer te leggen. Ze werkt nu als spreker, publiciste en inspirator.

Ze ziet het als haar belangrijkste missie om een wereld te creëren die veilig is voor meisjes. ‘When girls flourish the whole world flourishes’, stelt Mpho en dus zet ze zich met veel liefde in om dit mee mogelijk te maken. In februari 2019 lanceerde ze samen met Marceline de campagne #IToo om vrouwen aan te sporen mentor te worden van andere vrouwen in de wetenschap en er zo voor te zorgen dat meer vrouwen doordringen tot de hogere regionen van de wetenschap.

Na afloop van de lezing is er tijd voor vragen en interactie met het publiek en ontvangt Mpho Tutu de Graalwisselbeker, een kunstwerk dat speciaal voor deze gelegenheid werd ontworpen. Deze beker wordt haar overhandigd door Lucia Rijker, die vorig jaar de Graallezing uitsprak. Het geheel wordt afgerond met een feestelijke drink.

Lezing: Mpho Tutu
Datum: zaterdag 2 november
Tijd: 15.00u tot 17.00u, inloop vanaf 14.30u
Plaats: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Deelnemers: (m/v), max. 120
Kosten: € 20 (incl. koffie en thee bij aankomst en drankje na afloop)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. liefst vóór 30 oktober