Filmmiddagen

Vrijdag 8 maart, 12 april, 17 mei (14.00u tot 17.00u), Aanmelden uiterlijk 2 dagen van te voren

filmIn haar visietekst verwoordt de Graalbeweging haar bereidheid de toestand van de wereld onder ogen te zien èn daarbij uit te kijken naar tekens van hoop. De films gaan geen van alle de harde realiteit uit de weg maar bieden toch hoop doordat de mensen erin blijk geven van medeleven. Elke filmmiddag heeft dezelfde opbouw. Eerst de ontvangst met koffie en thee, een kennismakingsrondje en inleiding. Daarna de vertoning van de film gevolgd door een nabespreking. Het thema van dit seizoen is rechtvaardigheid.

RBGVr 8 maart: documentaire RBG, regie Julie Cohen en Betsy West, 2018.
Ruth Bader Ginsburg is een bejaarde rechter bij het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten.
Een voorvechtster van emancipatie met een grote staat van dienst op het gebied van vrouwen-, homo- en arbeidersrechten, die niet bang is om een briljant onderbouwd ‘I dissent’ voor te lezen als ze het oneens is met haar acht collega-rechters. In een steeds conservatievere omgeving, onder een president die ze voor zijn verkiezing een ‘faker’ noemde schuift ze als vanzelf op van behoudend naar rebels liberaal. Dat verklaart haar enorme succes onder jongeren.

 

Ni juge ni soumiseVr 12 april: documentaire Ni juge ni soumise (So help me god), Yves Hinant, 2017.
Een vrouwelijke Belgische onderzoeksrechter met een stevige aanpak voert het gesprek met de verdachten (m/v) die haar in haar werkkamer worden voorgeleid.
Het contrast tussen de wreedheden in de wereld enerzijds en de onomwonden manier waarop Anne Gruwez er mee omgaat anderzijds is schept rust en veiligheid.

 

The Third MurderVr 17 mei: speelfilm The Third Murder, regie Hirokazu Kore-Eda, 2017.
De verdachte heeft al bekend dat hij zijn baas heeft vermoord en voert vervolgens lange gesprekken met zijn advocaat die zorgvuldig luistert. Het waarom van de moord wordt stapje voor stapje onthuld en er ontstaan steeds nieuwe perspectieven. Wat opdoemt is het verschil tussen wet en rechtvaardigheid.

 

Begeleiding: Mineke van Sloten en Carla van Thiel
Data: vrijdag 8 maart, 12 april, 17 mei
Tijd: 14.00-17.00 uur, inloop vanaf 13.30u
Deelnemers: (m/v) max. 15
Kosten: € 5 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.: uiterlijk 2 dagen van te voren