Interreligieuze stiltedag

dag van de stilte3
(11.00u tot 16.30u), Aanmelden vóór 25 oktober

Religieuze of spirituele plekken ademen vaak een geest van stilte. En in de diepe stilte van de mystieke ervaring raken alle religieuze tradities elkaar. Tijdens deze interreligieuze stiltedag, op de landelijke dag van de stilte, eren we de centrale betekenis van stilte in de levensbeschouwelijke tradities van de wereld.

Vertegenwoordigsters van twee religieuze tradities – dit keer het Jodendom en de Quakers - vertellen iets over de betekenis van stilte in hun traditie en laten ons hiervan proeven.

Het Jodenstiltedag2dom wordt vertegenwoordigd door rabbijn Hannah Nathans. Zij leidt HaMakor, Centrum voor Joodse Spiritualiteit, is rabbijn van de Open Joodse Gemeente Klal Israel te Delft en is Joods spiritueel begeleider. De weg van de Quakers heeft zijn wortels in het christendom maar laat zich inspireren door allerlei religies en levensbeschouwingen. Quakers proberen het goddelijke op een heel directe manier te ervaren in zichzelf, in hun relatie met anderen en in de wereld om hen heen. De basis van de gemeenschap is de Stille Samenkomst. Geweldloosheid, eenvoud en stilte zijn belangrijke pijlers van deze weg. De Quakers kennen geen voorgangers of priesters. Ze worden deze dag vertegenwoordigd door Joke Hofman-Akkerman en Els Ramaker.

Tijdens de (ruime) lunchpauze is er persoonlijke stiltetijd die je in verschillende inspiratiehoekjes in het Graalhuis of buiten aan de grachten kan doorbrengen. Tot slot verbinden we ons met elkaar in de dragende, innerlijke stilte van sacrale dans.
Deze dag wordt samen in- en uitgeleid en verloopt verder in stilte.

Begeleiding: Hannah Nathans, Joke Hofman-Akkerman en Hilde Debacker
Datum: zondag 29 oktober
Tijd: 11.00u – 16.30u, inloop vanaf 10.30u
Deelnemers: (m/v), max. 25
Kosten: € 25 (incl. koffie, thee en lunch)
Aanmelden: vóór 25 oktober